Zapisz się na kurs!

Przygotowanie do matury z chemii rozszerzonej 2019/2020

Aby dobrze zapoznać się z naszą ofertą polecamy odwiedzenie poniższych stron:

Charakterystyka kursu maturalnego z chemii rozszerzonej

Kurs z chemii dla klas II

Zapisy na kurs maturalny z chemii rozszerzonej

Akceptacja Statutu Kursu Sikory jako warunek przyjęcia na kurs

Akredytacja kursu maturalnego z chemii

Wykładowcy kursu maturalnego z chemii

Matura rozszerzona chemia - kursy przygotowawcze

Kurs Sikory jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Miastem, w którym prowadzi on zajęcia do matury z chemii jest Warszawa. Kurs zajmuje się rozwijaniem u Uczestników kompetencji najwyżej punktowanych na egzaminie maturalnym. Kursy przygotowawcze do matury za główny cel przyjmują sobie budowę solidnych fundamentów dla rozwoju intelektualnego Kursantów – szczególnie w kontekście studiów wyższych. Kurs Sikory (Warszawa) adresujemy do trzecioklasistów, których celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku na maturze z chemii, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju, na które jednym z wymaganych przedmiotów maturalnych jest chemia.
Każdemu Uczestnikowi kursów maturalnych z chemii zapewniamy realizację zajęć według autorskiego programu budowy i rozwoju umiejętności maturalnych. Program nauczania jest dostosowany do wymogów maturalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kurs Sikory to rozbudowany system zajęć stacjonarnych oraz zorganizowana praca samodzielna w domu. Dużą wagę przywiązujemy do systematyczności nauki. Każdemu uczestnikowi kursu maturalnego z chemii gwarantujemy stały dostęp do internetowego systemu statystyk i postępów.

Matura rozszerzona chemia - zadania

Kurs Sikory przygotowuje do egzaminów maturalnych, łącząc tradycyjne nauczanie oraz innowacyjny e-learning. Już od 2004 roku wykorzystuje autorskie materiały dydaktyczne zawierające liczne zadania maturalne (matura rozszerzona chemia), które pozwalają na efektywne ćwiczenie umiejętności maturalnych. Nasze kursy przygotowawcze szczycą się największą liczbą próbnych egzaminów maturalnych, a także innych typów sprawdzianów, zawierających wszelkiego typu zadania. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy kilka tysięcy próbnych egzaminów.
W ostatnich latach wiele zadań maturalnych rozwiązywanych podczas zajęć i na próbnych egzaminach Kursu Sikory było bardzo zbliżonych do występujących na maturze CKE.

Repetytorium maturalne chemia

W trakcie zajęć Kursanci korzystają z kompendiów maturalnych, stanowiących wraz z kluczami prawidłowych rozwiązań i tokami rozumowania (udostępnianymi w sieci internetowej) swego rodzaju repetytorium maturalne.
Chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, dlatego matura kładzie nacisk na eksperyment chemiczny, wykonywany samodzielnie przez ucznia bądź przez niego obserwowany. Arkusz sprawdza umiejętności korzystania z chemicznych tekstów źródłowych, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji, stawiania hipotez dotyczących wyjaśniania problemów chemicznych i planowania eksperymentów dla ich weryfikacji projektowania i przeprowadzania doświadczeń chemicznych.
Tylko systematyczna nauka daje szansę uzyskania dobrego wyniku na rozszerzonej maturze z chemii - przy regularnym uczeniu się i wielokrotnym powtarzaniu wszystkich zagadnień można uzyskać pewność posługiwania się wiedzą, nauczyć się wyciągać wnioski, syntetyzować fakty, podawać właściwe odpowiedzi.