Zapisz się na kurs!

Cena Kursu Sikory na rok 2021/2022 

Załącznik 1 - Ceny Kursu Sikory 2021/2022 (Kursy maturalne dla klas III po gimnazjum – Poziom 3)

Konto Kursu Sikory dla kursów maturalnych (poziom 3):
Kurs Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
65 2130 0004 2001 0233 2922 0001

Wysokość opłaty za kurs zależy od okresu zapisu i daty pierwszej wpłaty.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie I.

Poniższe ceny obowiązują do 5 marca 2021.

Liczba

przedmiotów

Opłata w całości

1 przedmiot

2090 zł

2 przedmioty

3390 zł

[cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1300]

3 przedmioty

4590 zł

[cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1200]

W I okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach. 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie II.

Poniższe ceny obowiązują od 6 marca 2021 do 5 maja 2021.

Liczba

przedmiotów

Opłata w całości

1 przedmiot

2290 zł

2 przedmioty

3590 zł

[cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1300]

3 przedmioty

4690 zł

[cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

W II okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach. 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie III.

Poniższe ceny obowiązują od 6 maja 2021 do 17 sierpnia 2021.

Liczba

przedmiotów

Opłata w ratach*

Opłata w całości

1 przedmiot

6 x 500 zł

2390 zł

2 przedmioty

6 x 820 zł

[6x(rata za 1 przedmiot +320)]

3690 zł

[cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1300]

3 przedmioty

6 x 1050 zł

[6x(rata za 2 przedmioty +230)]

4790 zł

[cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie IV.

Poniższe ceny obowiązują od 18 sierpnia 2021.

Liczba

przedmiotów

Opłata w ratach*

Opłata w całości**

1 przedmiot

6 x550 zł

2590 zł

2 przedmioty

6 x 890 zł

[6x(rata za 1 przedmiot +340)]

3890 zł

[cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1300]

3 przedmioty

6 x 1100 zł

[6x(rata za 2 przedmioty +210)]

4990 zł

[cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

* W przypadku wpłat w ratach dla okresu III i IV wymagana jest wpłata dwóch pierwszych rat. Kolejne raty należy wpłacać w terminach ustalonych dla kolejnych części kursu. Daty kolejnych rat podane są poniżej i na stronie http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Płatności”.
Trzecia rata – 10 listopada 2021 (dotyczy okresów III, IV)
Czwarta rata – 10 grudnia 2021 (dotyczy okresów III, IV)
Piąta rata – 10 styczeń 2022 (dotyczy okresów III, IV)
Szósta rata – 10 luty 2022 (dotyczy okresów III, IV)
** Opłata w całości w okresie IV winna być wniesiona najpóźniej do 3 września 2021.

Załącznik 2 - Ceny „Kursu dla klas III Rozszerzonego 2021/2022 z biologii i chemii po podstawówce na Uniwersytet Medyczny”

Konto Fundacji Edukacyjnej Sikory dla „Kursu dla klas III Rozszerzonego”:
Fundacja Edukacyjna Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
17 1750 0012 0000 0000 3153 6243

Wysokość opłaty za kurs zależy od okresu zapisu i daty pierwszej wpłaty.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie I.

Poniższe ceny obowiązują do 5 marca 2021.

Opłata w całości

2800 zł

W I okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie II.

Poniższe ceny obowiązują od 6 marca 2021 do 5 maja 2021.

Opłata w całości

3000 zł

W II okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie III.

Poniższe ceny obowiązują od 6 maja 2021 do 17 sierpnia 2021.

Opłata w ratach*

Opłata w całości

6 x 700 zł

3200 zł

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie IV.

Poniższe ceny obowiązują od 18 sierpnia 2021.

Opłata w ratach*

Opłata w całości**

6 x 850 zł

3500 zł

* W przypadku wpłat w ratach dla okresu III i IV wymagana jest wpłata dwóch pierwszych rat. Kolejne raty należy wpłacać w terminach ustalonych dla kolejnych części kursu. Daty kolejnych rat podane są poniżej i na stronie http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Płatności”.
Trzecia rata – 10 listopada 2021
Czwarta rata – 10 grudnia 2021
Piąta rata – 10 styczeń 2022
Szósta rata – 10 luty 2022
** Opłata w całości w okresie IV winna być wniesiona najpóźniej do 3 września 2021.