Zapisz się na kurs!

Przygotowanie do matury z matematyki rozszerzonej 2019/2020

Aby dobrze zapoznać się z naszą ofertą polecamy odwiedzenie poniższych stron:

Charakterystyka kursu maturalnego z matematyki rozszerzonej

Zapisy na kurs maturalny z matematyki rozszerzonej

Akceptacja Statutu Kursu Sikory jako warunek przyjęcia na kurs

Akredytacja kursu maturalnego z matematyki

Wykładowcy kursu maturalnego z matematyki

Matura rozszerzona matematyka - kursy przygotowawcze

Kurs Sikory jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Miastem, w którym prowadzi on zajęcia do matury z matematyki jest Warszawa. Kurs zajmuje się rozwijaniem u Uczestników kompetencji najwyżej punktowanych na egzaminie maturalnym. Kursy przygotowawcze do matury za główny cel przyjmują sobie budowę solidnych fundamentów dla rozwoju intelektualnego Kursantów – szczególnie w kontekście studiów wyższych. Kurs Sikory (Warszawa) adresujemy do trzecioklasistów, których celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku na maturze z matematyki, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju, na które jednym z wymaganych przedmiotów maturalnych jest matematyka.
Każdemu Uczestnikowi kursów maturalnych z matematyki zapewniamy realizację zajęć według autorskiego programu budowy i rozwoju umiejętności maturalnych. Program nauczania jest dostosowany do wymogów maturalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kurs Sikory to rozbudowany system zajęć stacjonarnych oraz zorganizowana praca samodzielna w domu. Dużą wagę przywiązujemy do systematyczności nauki. Każdemu uczestnikowi kursu maturalnego z matematyki gwarantujemy stały dostęp do internetowego systemu statystyk i postępów.

Matura rozszerzona matematyka - zadania

Kurs Sikory przygotowuje do egzaminów maturalnych, łącząc tradycyjne nauczanie oraz innowacyjny e-learning. Już od 2004 roku wykorzystuje autorskie materiały dydaktyczne zawierające liczne zadania maturalne (matura rozszerzona matematyka), które pozwalają na efektywne ćwiczenie umiejętności maturalnych. Nasze kursy przygotowawcze szczycą się największą liczbą próbnych egzaminów maturalnych, a także innych typów sprawdzianów, zawierających wszelkiego typu zadania. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy kilka tysięcy próbnych egzaminów.
W ostatnich latach wiele zadań maturalnych rozwiązywanych podczas zajęć i na próbnych egzaminach Kursu Sikory było bardzo zbliżonych do występujących na maturze CKE.

Repetytorium maturalne matematyka

W trakcie zajęć Kursanci korzystają z kompendiów maturalnych, stanowiących wraz z kluczami prawidłowych rozwiązań i tokami rozumowania (udostępnianymi w sieci internetowej) swego rodzaju repetytorium maturalne.
Matura z matematyki bada znajomość ważnych twierdzeń i typowych umiejętności. Wymaga od uczniów dużej sprawności w przekształcaniu wyrażeń algebraicznych i skrupulatności obliczeniowej. Arkusz matury zawiera dużą liczbę zadań wymagających zastosowania typowych algorytmów i konieczności wykonania żmudnych obliczeń rachunkowych.
Tylko systematyczna nauka daje szansę uzyskania dobrego wyniku na rozszerzonej maturze z matematyki - przy regularnym uczeniu się i wielokrotnym powtarzaniu wszystkich zagadnień można uzyskać pewność posługiwania się wiedzą w celu szybkiego i bezbłędnego rozwiązania każdego zagadnienie z dziedziny matematyki.