Zapisz się na kurs!

Wybitni wykładowcy na Kursie Sikory

Przygotowanie do matury z biologii

Agata Dmoch-Hołody

Od prawie dwudziestu lat jest nauczycielką biologii w liceum, ale prowadzi też zajęcia dla nauczycieli na studiach podyplomowych oraz warsztaty przyrodnicze i naukowe dla najmłodszych. Kocha ludzi i naturę, więc chce swoją pasję przyrodniczą przekazywać innym. Jej ulubione hasło to „Nakarmić świat!”, dlatego lubi gotować i jeść w miłym towarzystwie.

Jan Domański

Student Kierunku Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, absolwent XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. Podwójny laureat Olimpiady Biologicznej, laureat Olimpiady Wiedzy o Mózgu i finalista Olimpiady Chemicznej. Nauczenie biologii jest jego pasją, którą rozwija już od pierwszej klasy liceum. Z zainteresowań naukowych wymienia neurobiologię i neurologię, z tymi obszarami chciałby wiązać swoją przyszłość. Potrafi w prosty i zrozumiały sposób wytłumaczyć skomplikowane problemy biologiczne. W wolnych chwilach pasjonat wszelkich seriali medycznych.

Leszek Szablewski

Profesor doktor habilitowany, nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prywatnie kolekcjoner (znaczki, monety obiegowe i okolicznościowe, materiały dotyczące Jana Pawła II, naukowy sprzęt optyczny, książki, różne „starocie”...). W swojej pracy dydaktycznej najbardziej stara się przekazać uczniom maksimum wiedzy i umiejętności. Na pytanie, co sprawia, że jego praca jest wyjątkowa, odpowiada wprost: „Po prostu lubię tę pracę”. Wypowiedź Kursanta zarejestrowana na forum: „Pan Szablewski - pozytywnie. Dużo tłumaczy. Da się ogarnąć, nawet z biologią podstawową (taką jaką ja mam w szkole)”.

Dawid Uchal

Student „Projektowania molekularnego i bioinformatyki” na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowany w pracę dydaktyczną już od drugiej klasy szkoły średniej. Dwukrotny stypendysta Mazowieckiego Programu Stypendialnego Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych, finalista 49. Olimpiady Biologicznej oraz uczestnik eliminacji do Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej. Absolwent XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, które ukończył z wyróżnieniem. Obecnie pracuje jako wolontariusz przy prowadzeniu olimpijskiego koła biologicznego dla licealistów. Prywatnie miłośnik zwierząt egzotycznych – hodowca między innymi aksolotli, modliszek oraz gekonów.

Beata Wanago-Wojtczak

Nauczycielka biologii w LO im. K. Hoffmanowej, XIV LO im. S. Staszica i egzaminator OKE. Prowadzi też wykłady z fizjologii człowieka i ćwiczenia z metodyki nauczania biologii dla studentów Studiów Podyplomowych na SGGW. Wśród zainteresowań wymienia: podróże, operę i zbieranie grzybów. „Ekspresyjny sposób prowadzenia zajęć” – to Jej główna cecha dydaktyczna, którą zjednuje coroku setki Kursantów. Poza tym prosty sposób tłumaczenia trudnych zagadnień oraz położenie nacisku na wypracowanie u Kursantów niezbędnych umiejętności do zdania matury.

Przygotowanie do matury z chemii

Anna Bielenica

Doktor habilitowana nauk farmaceutycznych. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii I Wydziału Lekarskiego WUM, Egzaminator OKE w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna (tytuł magistra chemii uzyskany w 2001, we współpracy z Uniwersytetem we Florencji we Włoszech oraz Uniwersytetem w Perpignan we Francji). Jest zdania, że pasja i ciężka praca gwarantują sukces: „że praca czyni mistrza (banalne, ale jakie trafne). Pozytywne nastawienie oraz jasno wytyczone cele dopełniają całości.” Stara się zmotywować ucznia. Wierzy, iż warto się starać, a włożony wysiłek zawsze zaprocentuje. Miłośniczka dobrej literatury: „wyznaję przekonanie, że „kto czyta książki, żyje podwójnie” (Umberto Eco).” Wielbicielka i znawczyni perfum.

Krystyna Gochna

Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe z fizyki oraz marketingu i zarządzania oświatą. Obecnie uczy w LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka”. Egzaminator OKE. Prywatnie wiele podróżuje, wybierając miejsca piękne krajobrazowo – „to, czego człowiek nie stworzy, a natura tak”. Uważa, że najbardziej wyjątkowa w pracy jest możliwość kontaktu z młodzieżą inteligentną i wymagającą oraz wdzięczność dawnych uczniów, spotkanych po latach. Jako dydaktyk stara się przekazywać wiedzę w sposób jasny, rzeczowy, a jednocześnie serdeczny.

Magdalena Rejnis-Strzelak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU),  Karlsruhe, Niemcy oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) zlokalizowanych w Saclay i w Marcoule we Francji. Odbyła również roczny staż naukowy na University of Texas at Arlington (USA). Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m. in. w organizację pokazów na warszawskie Noce Muzeów oraz Pikniki Naukowe). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum oraz studentami. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Prywatnie wielbicielka kuchni śródziemnomorskiej oraz ekonomicznych gier planszowych.

Przygotowanie do matury z fizyki

Krzysztof Kołodziej

Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Jest nauczycielem fizyki w XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. Posiada także kwalifikacje do nauczania matematyki - ukończył Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie "Matematyka w liceum i gimnazjum" na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jest egzaminatorem OKE w Warszawie do egzaminu maturalnego z matematyki. Praca z młodzieżą daje mu dużo radości i chęci do życia. W swojej pracy najbardziej stara się jasno przekazać wiadomości i uczciwie oceniać. Jego hobby to góry, fotografia, rower, gry komputerowe. A jak chciałby zostać zapamiętany? „Jako nauczyciel wykonujący porządnie swój zawód”.

Przygotowanie do matury z matematyki

Aleksandra Przeniosło

Studentka studiów magisterskich na kierunku matematyka na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne pierwszego stopnia. Od kilku lat prowadzi zajęcia z licealistami, w czasie których stara się przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego. Zafascynowana cukiernictwem.

Małgorzata Przeniosło

Nauczycielka matematyki w XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie. Egzaminator CKE. Prowadzi również praktyki pedagogiczne dla studentów. Prywatnie kolekcjonuje gry logiczne. W pracy dydaktycznej najbardziej stara się uczyć w sposób zrozumiały, rzetelny i skuteczny. Jednak uważa, że kluczową cechą, świadczącą o wyjątkowości swoich zajęć, jest Jej osobowość.

Przygotowanie do matury z historii sztuki

Przybyła Anna

Inżynier architektury i absolwentka historii sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Interesuje się polską sztuką powojenną. Pisze, projektuje i uczy, a praca z licealistami umożliwia jej połączenie dwóch pasji - sztuki i pracy z ludźmi.