Zapisz się na kurs!

Przygotowanie do matury z biologii rozszerzonej 2019/2020

Aby dobrze zapoznać się z naszą ofertą polecamy odwiedzenie poniższych stron:

Charakterystyka kursu maturalnego z biologii rozszerzonej

Kurs z biologii dla klas II

Zapisy na kurs maturalny z biologii rozszerzonej

Akceptacja Statutu Kursu Sikory jako warunek przyjęcia na kurs

Akredytacja kursu maturalnego z biologii

Wykładowcy kursu maturalnego z biologii

Matura rozszerzona biologia - kursy przygotowawcze

Kurs Sikory jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Miastem, w którym prowadzi on zajęcia do matury z biologii jest Warszawa. Kurs zajmuje się rozwijaniem u Uczestników kompetencji najwyżej punktowanych na egzaminie maturalnym. Kursy przygotowawcze do matury za główny cel przyjmują sobie budowę solidnych fundamentów dla rozwoju intelektualnego Kursantów – szczególnie w kontekście studiów wyższych. Kurs Sikory (Warszawa) adresujemy do trzecioklasistów, których celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku na maturze z biologii, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju, na które jednym z wymaganych przedmiotów maturalnych jest biologia.
Każdemu Uczestnikowi kursów maturalnych z biologii zapewniamy realizację zajęć według autorskiego programu budowy i rozwoju umiejętności maturalnych. Program nauczania jest dostosowany do wymogów maturalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kurs Sikory to rozbudowany system zajęć stacjonarnych oraz zorganizowana praca samodzielna w domu. Dużą wagę przywiązujemy do systematyczności nauki. Każdemu uczestnikowi kursu maturalnego z biologii gwarantujemy stały dostęp do internetowego systemu statystyk i postępów.

Matura rozszerzona biologia - zadania

Kurs Sikory przygotowuje do egzaminów maturalnych, łącząc tradycyjne nauczanie oraz innowacyjny e-learning. Już od 2004 roku wykorzystuje autorskie materiały dydaktyczne zawierające liczne zadania maturalne (matura rozszerzona biologia), które pozwalają na efektywne ćwiczenie umiejętności maturalnych. Nasze kursy przygotowawcze szczycą się największą liczbą próbnych egzaminów maturalnych, a także innych typów sprawdzianów, zawierających wszelkiego typu zadania. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy kilka tysięcy próbnych egzaminów.
W ostatnich latach wiele zadań maturalnych rozwiązywanych podczas zajęć i na próbnych egzaminach Kursu Sikory było bardzo zbliżonych do występujących na maturze CKE.

Repetytorium maturalne biologia

W trakcie zajęć Kursanci korzystają z kompendiów maturalnych, stanowiących wraz z kluczami prawidłowych rozwiązań i tokami rozumowania (udostępnianymi w sieci internetowej) swego rodzaju repetytorium maturalne.
Matura z biologii jest w dużej mierze na „myślenie” z wykorzystaniem wiedzy własnej lub zamieszczonych w niej tekstach do analizy. Wymaga najpierw dokładnego przeczytania tekstu czy dokładnej analizy rysunków, a potem zanalizowania polecenia i precyzyjnego sformułowania odpowiedzi w kontekście tegoż polecenia. Polecenia się powtarzają: wyjaśnij, uzasadnij odpowiedź, sformułuj problem badawczy, wykonaj wykres. Tylko systematyczna nauka daje szansę uzyskania dobrego wyniku na rozszerzonej maturze z biologii - przy regularnym uczeniu się i wielokrotnym powtarzaniu wszystkich zagadnień można uzyskać pewność posługiwania się wiedzą, nauczyć się wyciągać wnioski, syntetyzować fakty, podawać właściwe odpowiedzi.