Zapisz się na kurs!

Historia Kursu Sikory

Kurs Sikory – zajmuje się rozwijaniem kompetencji najwyżej punktowanych na egzaminie maturalnym. Głównym celem Kursu Sikory jest budowa solidnych fundamentów dla rozwoju intelektualnego kursantów – szczególnie w kontekście studiów wyższych.
Kurs Sikory jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. W marcu 2011 roku Kurs Sikory - jako pierwsza placówka na Mazowszu - uzyskał akredytację Kuratora Oświaty. Dla naszych klientów akredytacja udzielona przez państwową jednostkę nadzorującą stanowi gwarancję najwyższej jakości prowadzonej edukacji.

Kurs Sikory przygotowuje do egzaminów maturalnych, łącząc tradycyjne nauczanie oraz innowacyjny e-learning. Już od 2004 roku wykorzystuje autorskie materiały dydaktyczne zawierające liczne zadania, które pozwalają na efektywne ćwiczenie umiejętności maturalnych.

Kurs Sikory pierwotnie przygotowywał do egzaminów na Akademię Medyczną. Przez kolejne lata poszerzał ofertę o kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego, Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskową Akademię Techniczną. Po reformie edukacji znoszącej egzaminy wstępne na studia, Kurs Sikory jako pierwszy wyspecjalizował się w przygotowaniach do egzaminu maturalnego na najwyższym poziomie.

Kurs Sikory został założony w 1993 roku przez Jarosława Sikorę. Na przestrzeni lat współpracowaliśmy z ponad pięćdziesięcioma wykładowcami, przeprowadziliśmy kilka tysięcy próbnych egzaminów maturalnych z ośmiu przedmiotów.
Kurs Sikory ukończyło już ponad 16 500 Absolwentów, znacząco poprawiając swoje wyniki w nauce.

Na Kursie Sikory powstało wiele nowatorskich rozwiązań edukacyjnych: kurs przygotowawczy na Akademię Medyczną, kursy dwuletnie, platforma edukacyjna przygotowująca do LEP (wespół z firmą Proligence), serwisy internetowe na urządzenia mobilne (wespół z firmą Libreo). Kurs Sikory ściśle współpracuje z Fundacją LifeSkills, dzięki czemu najlepsi absolwenci Kursu Sikory mają dostęp do prestiżowych, indywidualizowanych programów rozwoju talentów.
Naszym największym sukcesem jest skuteczność - szczegółowe dane znaleźć można tutaj.

Jarosław Sikora

Doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych drugiego stopnia. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w ramach indywidualnego toku studiów przedterminowo w 1992 r. W latach 1992-1993 zdał pomyślnie egzaminy nostryfikacyjne USMLE. Pracował w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. W latach 1994-1996 w ramach studiów doktoranckich prowadził badania angiogenezy w raku płuc, które ukończył pracą doktorską. Równolegle specjalizował się w chorobach wewnętrznych, uzyskując w 2001 r. tytuł specjalisty II stopnia chorób wewnętrznych. W latach 2005-2006 brał udział w programie doskonalenia umiejętności menadżerskich (executive development) organizowanym przez Canadian International Management Institute i Harvard Business School.
W roku 1990 Jarosław Sikora będąc vice-przewodniczącym Samorządu Studenckiego AM reaktywował Kurs Przygotowawczy na Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1990-1993 pełnił funkcję kierownika organizacyjnego kursu Akademii Medycznej. Po ukończeniu studiów założył własną firmę - Kurs Sikory, której celem od początku działalności było przygotowanie do egzaminu na Akademię Medyczną. W następnych latach oferta została poszerzona o przygotowanie do egzaminów na Uniwersytet Warszawski, SGH, Politechnikę, SGGW oraz UKSW.

Największa liczba absolwentów Kursu Sikory studiuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – szacuje się, że co trzeci student tej uczelni (Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii, Wydział Farmacji) jest absolwentem kursu. Systematycznie absolwenci Kursu Sikory powiększają także grono studentów na Uniwersytecie Warszawskim – zarówno na kierunkach przyrodniczych, jak i humanistycznych (m.in. prawo, nauki polityczne) i ścisłych; na Politechnice Warszawskiej, SGGW, UKSW i WAT.

W związku z reformą edukacji uczelnie zaprzestały organizacji egzaminów wstępnych – jedynym egzaminem stała się ogólnopolska matura. Kurs Sikory jako pierwszy zaczął specjalizować się w przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Już w 2004 roku przygotowaliśmy autorskie materiały zawierające liczne zadania pozwalające na efektywne ćwiczenia umiejętności maturalnych.

Obecnie organizujemy: kurs maturalny z biologii, kurs maturalny z chemii, kurs maturalny z fizyki, kurs maturalny z matematyki, kurs maturalny z geografii i kurs maturalny z historii sztuki, a także „Kurs dla klas II Rozszerzony” przeznaczony dla uczniów klas II liceum - przyszłych studentów kierunków medycznych i im pokrewnych.

Z racji dużego uniwersalizmu wymaganych na maturze umiejętności – jesteśmy przekonani, że optymalne przygotowanie do matury jest kluczem do sukcesów nie tylko na studiach, ale także po ich ukończeniu.

Maria Korpik

Członek Zarządu Kursu Sikory do spraw obsługi klienta. Już podczas studiów rozpoczęła swoją współpracę z Kursem Sikory. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie i studiów podyplomowych Zarządzania Ludźmi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również program Management 2008TM organizowany przez Canadian International Management Institute i Harvard Business School Publishing. Odpowiada za atmosferę rzetelnej pracy. Dba o to, aby Kursanci koncentrowali się na nauce, wykorzystując maksymalnie zaplecze Kursu Sikory. Nadzoruje wdrożenie systemów informatycznych. W każdą pracę angażuje się w 100%. Uważa, że, jak się już coś robi, to tylko porządnie, w przeciwnym razie szkoda czasu... swojego i otoczenia. Lubi aktywny odpoczynek i zawsze stara się znaleźć czas na pływanie, górskie wycieczki, ambitne kino i lekki teatr.

Agnieszka Sikora

Członek Zarządu Kursu Sikory odpowiadający za pion edukacyjny Kursu Sikory. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kursem Sikory. Absolwentka SGGW i studiów podyplomowych Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także program Management 2008TM organizowany przez Canadian International Management Institute i Harvard Business School Publishing. Odpowiada za budowanie motywacji. Stymuluje rozwój autorskiej aplikacji edukacyjnej. Koordynuje tworzenie materiałów wspomagających procesy edukacyjne na Kursie Sikory. Uważa, że w pracy najważniejsze jest to, aby robić to, co się lubi - wtedy rozwój, zaangażowanie i wysoka jakość przychodzą bez trudu. Uwielbia nietuzinkowe podróże i tą pasją dzieli się i przekazuje najbliższym. Największą przyjemność sprawia jej planowanie następnych wojaży.